Vad har ni för åldersgräns på kontaktpersonen?

Kontaktpersonen måste vara 18 år eller äldre.
Kategori frågor och svar