Varför måste vi utse en kontaktperson?

Kontaktpersonen är den som har ansvar för att beställningen är korrekt och att fakturan betalas i tid. Er kontaktperson måste vara över 18 år och ha ett prickfritt register, Vi gör en kreditkontroll på alla kontaktpersoner för allas säkerhet.
Kategori frågor och svar